Post-bariatrische chirurgie

Een overgewichtsoperatie kan aanleiding geven tot functionele last ten gevolge van huid-en vetoverschot

Dr. Van Cauwenberge heeft een uitgebreide ervaring in functionele buikwandcorrecties (abdominoplastie/BWC) en wegname van overtollige huid aan de ledematen (armen, dijen).

Na aanzienlijk gewichtsverlies (bijv. na een vermageringsoperatie) of na een zwangerschap kan men last hebben van een teveel aan huid en/of vet ter hoogte van de buik.

Soms gaat dit ook gepaard met de rechte buikspieren die uit elkaar staan (diastase). In deze gevallen kan een buikwandcorrectie (BWC of abdominoplastie) een oplossing bieden.

Ook kan een abdominoplastie gecombineerd worden met een eventueel breukherstel (bijv. navelbreukherstel).

Dr. Van Cauwenberge bespreekt de beste opties voor u op een heldere en persoonlijke manier. Hij staat persoonlijk in voor het ganse pre- en post-operatieve traject.

Dr. Van Cauwenberge heeft zich ook toegespitst op de zogenaamde ‘total body lift’ of torsoplastie waarbij in 1 operatie zowel de overtollige huid ter hoogte van de buik en de rug wordt weggenomen en waarbij tezelfdertijd de buitenkant van de bovenbenen en het achterwerk worden gelift of opgetrokken.

Naast de buik is Dr. Van Cauwenberge tevens gespecialiseerd in de wegname van overtollige huid ter hoogte van de armen en ter hoogte van de benen (dijen).

Veelgestelde vragen

De bedoeling van de consultatie met uw chirurg is om uw algemene gezondheidstoestand na te gaan en om te evalueren wat uw verwachtingen zijn met betrekking tot uw functionele post-bariatrische ingreep. Uw chirurg zal er voor zorgen dat u goed geïnformeerd bent over de voordelen van de ingreep, de risico’s en de mogelijke complicaties verbonden aan de ingreep.

Het volgende lijstje omvat enkele belangrijke richtlijnen die opgevolgd dienen te worden alvorens een functionele post-bariatrische ingreep te ondergaan.

Kandidaten voor de ingreep:

1. moeten een stabiel gewicht hebben gedurende 9-12 maanden voor de ingreep

2. mogen geen alcohol drinken 7 dagen voor de ingreep

3. moeten trachten te stoppen met roken vanaf 6 weken voor de operatie

4. mogen geen ontstekingsremmende of bloedverdunnende medicatie nemen gedurende 7-14 dagen voor de ingreep wegens het verhoogd risico op bloeding tijdens de procedure

5. moeten hun chirurg inlichten over alle medicatie die ze nemen en waarom deze geneesmiddelen werden voorgeschreven

Indien u beslist om u te laten opereren wordt van u verwacht dat u bevestigt dat u alles begrepen heeft met betrekking tot de procedure en dat u akkoord gaat om de ingreep te laten uitvoeren door een ‘informed consent’ document te ondertekenen.

Patiënten komen niet in aanmerking:

1. bij nog ernstige obesitas zonder stabiel lichaamsgewicht

2. wanneer men nog een zwangerschap plant in de toekomst

3. wanneer de algemene gezondheidstoestand niet toelaat om een electieve chirurgische ingreep uit te voeren

4. wanneer men onrealistische verwachtingen heeft

In tegenstelling tot een liposuctie, waarbij enkel vetweefsel wordt verwijderd, wordt bij deze functionele ingrepen zowel huid- als vetweefsel verwijderd en worden, indien nodig, de buikspieren opnieuw aangespannen (bij een abdominoplastie).

Voor de ingreep wordt de overtollige huid die zal weggenomen worden zorgvuldig afgetekend. Deze overtollige huid wordt dan nadien verwijderd samen met het onderliggende vetweefsel.

Chirurgische procedures ter correctie van de lichaamsfiguur worden niet uitgevoerd als behandeling voor overgewicht en men moet een stabiel gewicht bereikt hebben alvorens kan overgegaan worden tot een dergelijke chirurgische ingreep.

Deze ingrepen worden uitgevoerd onder algemene narcose in de operatiezaal en vergen enkele dagen ziekenhuisopname.

Uw functionele abdominoplastie moet steeds uitgevoerd worden in een gespecialiseerd centrum door iemand met ervaring in dergelijke ingrepen na massief gewichtsverlies.

Geneesmiddelen worden voor uw comfort toegediend tijdens de chirurgische ingreep. De operatie gebeurt steeds onder algemene narcose. Voor uw veiligheid gebruikt de anesthesist verschillende schermen om uw hartslag, bloeddruk, ademhalingsfrequentie en zuurstofgehalte in het bloed te volgen.

De ingreep begint met een horizontale insnede juist boven de schaamstreek (pubis). De lengte van de insnede, die zich uitstrekt over de beenderen van het bekken, hangt af van de hoeveelheid huid die dient weggenomen te worden. De omtrek van de incisie zal variëren in functie van de vorm van uw buik en in functie van het soort ondergoed of zwemkledij die u verkiest. De chirurg zal trachten om de incisie te plaatsen zodanig dat ze niet zichtbaar is wanneer u een zwembroek of bikini draagt, echter dit is niet steeds mogelijk.

Vele mensen hebben veel losse huid boven hun navel. In deze gevallen zal de chirurg een tweede insnede maken rond de navel zodat de overtollige huid naar beneden kan getrokken worden. De overtollige huid wordt vervolgens verwijderd. De navel wordt op een identieke hoogte terug ingenaaid. Om de buikspieren opnieuw te verstevigen zal de chirurg de buikspieren terug tegen elkaar brengen met behulp van meerdere hechtingen.

De huid van het onderstel deel van de buik dat striemen bevat kan ook verwijderd worden. Overblijvende striemen kunnen nadien vlakker en mooier overkomen maar u mag geen dramatische verandering verwachten in hun uitzicht.

De huid van de buik wordt naar beneden getrokken en het overschot wordt verwijderd. Een kleine opening wordt nadien gemaakt om de navel terug door te brengen.

De functionele abdominoplastie verwijdert grote hoeveelheden vet- en huidweefsel onder het niveau van de navel. Hierdoor verandert ook de vorm ter hoogte van de maagstreek en borstkas. In tegenstelling tot liposuctie alleen, helpt een functionele abdominoplastie tevens bij mensen die een grote hoeveelheid huidoverschot hebben onder de navel. Het verwijderen van overtollige huid zal aanleiding geven tot een strakker aspect van de huid die overblijft en op die manier tot een verbeterd lichaamsfiguur.

Iemand die een post-bariatrische ingreep heeft ondergaan zal zich meestal wat oncomfortabel voelen gedurende 7-10 dagen na de procedure. Dit is voornamelijk te wijten aan de lokale zwelling ter hoogte van de geopereerde regio. Het is belangrijk dat u een ondersteunend(e) buikband, arm- of dijverband draagt zoals voorgeschreven door uw chirurg. Patiënten zullen na de operatie eveneens tijdelijk meerdere buisjes (‘redons’ of ‘drains’) hebben die er voor zorgen dat bloed en wondvocht naar buiten kunnen vanonder de wonde.

Patiënten zullen een wat ‘voos’ gevoel ervaren ter hoogte van de geopereerde regio gedurende meerdere maanden. Patiënten kunnen meestal terug aan het werk 2-4 weken na de ingreep maar moeten wachten om te sporten tot 2 maanden na de operatie. Het is belangrijk dat u de raad van uw chirurg na de operatie goed opvolgt.

Voor de meeste patiënten zal het uiteindelijk resultaat zichtbaar zijn 1 jaar na de operatie. Het is belangrijk dat u in tussentijd de littekens niet blootstelt aan langdurig zonlicht omdat dit aanleiding kan geven tot donkere en meer zichtbare littekens.

Zoals bij iedere chirurgische ingreep zijn er ook aan een post-bariatrische ingreep risico’s en mogelijke complicaties verbonden. Het is belangrijk dat u deze ten volle begrijpt en dat u bijkomende uitleg vraagt aan uw chirurg indien iets niet duidelijk is.

• Tijdens de operatie: reactie op medicatie, bloeding

• Onmiddellijk na de operatie: bloeding, hematoom, seroom, huidnecrose, longembool, vetnecrose, flebitis, problemen met de wondgenezing, overlijden

• Later: pijnlijk litteken, abnormaal litteken, verminderd gevoel thv de huid van de buik-, arm- of dij-regio, zwelling, vervormde navel

Noteer eveneens dat zoals bij iedere procedure er een mogelijkheid bestaat dat de patiënt nadien niet tevreden is met het uiteindelijke resultaat.

Allergische reactie op anesthetica: in zeer zeldzame gevallen kunnen anesthetica aanleiding geven tot allergische reacties. Een levensbedreigende allergische reactie (‘anaphylaxie’) treedt op in ongeveer 1 op 10.000 tot 1 op 20.000 narcoses. De anesthesist zal de geneesmiddelen kiezen voor uw narcose rekening houdend met verschillende factoren en meer bepaald het type operatie, uw fysische conditie en of u allergisch bent aan iets.

De meeste mensen recupereren volledig van een anaphylaxie. Het is niet geweten hoeveel anaphylactische reacties tijdens narcose aanleiding geven tot overlijden of tot permanente letsels. Eén medisch artikel suggereert dat 1 op 20 reacties aanleiding zou geven tot overlijden. Dit houdt in dat de kans om te overlijden ten gevolge van een anaphylactische reactie ligt tussen 1 op 200.000 en 1 op 400.000 narcoses.

Dr. Van Cauwenberge heeft 5 sterren op GOOGLE REVIEWS
5/5

Abdominoplastie

Dr. Van Cauwenberge is gespecialiseerd in abdominoplastie of buikwandcorrectie na gewichtsverlies of zwangerschap. 

Hij voert tevens zgn. ‘fleur-de-lys’ correcties (FDL) uit op indicatie.

Dr. Van Cauwenberge is expert in het uitvoeren van de zgn. ‘lower-body-lift’ (LBL) of circumferentiële abdominoplastie. Hierbij worden zowel de voorzijde van de buik als de rugzijde rondom rond gecorrigeerd in 1 operatie. Deze ingreep heeft tevens een liftend effect op de zijkant van de dijen en op de billen achteraan.

Gerelateerde artikels

Nog op zoek naar meer informatie over buikwandcorrecties? Lees dan ook onderstaande artikels.