Online afspraak

close


Opgelet: via dit systeem kunnen enkel afspraken gepland worden voor de privé-praktijk van Dr. Van Cauwenberge (Joe Englishstraat 7, 8000 Brugge). Voor afspraken in het ziekenhuis dient u contact op te nemen met het nummer 050 45 25 60 .


close


Opgelet: Gelieve afspraken indien nodig steeds tijdig te annuleren. De vrijgekomen plaatsen kunnen zo opgevuld worden voor dringende interventies. Gezien de lange wachtlijst en beperkte plaatsen is dit ook eerlijker t.o.v. de andere patiënten.

Volgens Artikel 77 van de Code van geneeskundige Plichtenleer kan een schadeloosstelling gevraagd worden voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werden afgezegd.(d.w.z. 24 uur op voorhand).

Wegens het frequent verzuimen van afspraken, wordt dit vanaf heden toegepast !