Op 25/09/2023 werd in het Staatsblad het volgende gepubliceerd:

 

Een periode van minimaal drie volledige kalendermaanden tussen de eerste raadpleging van de patiënt met een bariatrisch chirurg en het tijdstip van de eigenlijke bariatrische ingreep wordt voor alle patiënten wettelijk vastgelegd. De drie volledige kalendermaanden beginnen te lopen vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de dag van de raadpleging. Bij hoge medische nood kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken.”

  • Deze indicator stelt een minimumperiode van 3 volledige kalendermaanden in tussen het eerste consult van de patiënt met een bariatrisch chirurg en de bariatrische operatie zelf.

  • Deze 3 maanden gaan in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van dit eerste consult.

Wat betekent dit concreet voor u als patiënt?

Vanaf 25/09/2023 moet er minimum 3 maanden zijn tussen de eerste consultatie en de operatiedatum, te rekenen vanaf de 1e dag van de kalendermaand die volgt op de dag van de raadpleging.

Voorbeeld: de patiënten die in september op eerste consultatie komen, kunnen pas ingepland worden voor operatie in januari 2024. Degene die in oktober komen, operatie in februari.

Heb je nog andere vragen over obesitas?

Aarzel dan niet om me te contacteren

Maak een online afspraak in mijn privépraktijk of in het AZ Sint-Jan ziekenhuis in Brugge.