Obesitaschirurgie

Ernstig overgewicht kan op termijn vele schadelijke gevolgen hebben. Een gastric bypass, gastric sleeve of gastric banding zijn voor sommige patienten nog de enige oplossing.

Tijdens een eerste gesprek maakt Dr. Van Cauwenberge alle tijd voor u vrij om alles duidelijk te overlopen.

U wordt tevens gezien door een dietiste die uw voedingspatroon zal nagaan.

Op basis van uw BMI en voedingspatroon wordt de meest geschikte ingreep voor u geselecteerd.

Een aantal preoperatieve onderzoeken zijn noodzakelijk en worden voor u geregeld. Een geschikte operatiedatum kan vastgelegd worden en meestal kan u vrij snel geholpen worden.

Na uw ingreep staat Dr. Van Cauwenberge garant voor een persoonlijke en individuele opvolging !

Dr. Van Cauwenberge voert ook de correctie-ingrepen nadien uit: post-bariatrische chirurgie.

Dr. Van Cauwenberge voert volgende overgewichtsoperaties uit: 

Bij deze ingreep wordt een klein maagje gemaakt dat verbonden wordt met een stukje dunne darm. Een deel van de dunne darm wordt kort gesloten waardoor er minder opname is van vetten en suikers.

Men zal dus minder eten en minder calorieën opnemen. Deze ingreep is wereldwijd de ‘gouden standaard’ overgewichtsoperatie.

Bij de sleeve gastrectomie wordt een groot stuk van de maag weggenomen waardoor de maag een soort buis wordt. Hierdoor zal de patiënt minder kunnen eten. Tevens is er en hormonale werking die zorgt dat men minder honger heeft.

Zeg neen tegen overgewicht en maak vandaag nog een online afspraak!

Wie komt in aanmerking voor terugbetaling?

Gastric bypass

De Gastric Bypass werkt zowel restrictief als malabsorptief en wordt aanzien als de “gouden standaard” van alle bariatrische ingrepen.
Deze ingreep  werkt hoofdzakelijk doordat de hoeveelheid voedsel die je tijdens een maaltijd kan eten, sterk wordt beperkt, zonder hongergevoel en met een langdurig volheidgevoel. Tevens wordt de opname van vetten licht beperkt. Het eten van hoogcalorische voedingsbestanddelen, voornamelijk suikers, zal tevens een onbehaaglijk gevoel geven en dit zal bijdragen tot meer evenwichtige eetgewoonten na de operatie.

GASTRIC BYPASS TERUGBETALING

Gastric sleeve

Bij de Sleeve Gastrectomie wordt ongeveer 75 tot 85% van de maag weggenomen, waardoor een buisvormige maag overblijft.

Deze ingreep werkt voornamelijk restrictief  en zorgt ervoor dat minder voedsel kan worden ingenomen. Bovendien wordt het deel waar het hongerhormoon Greline wordt aangemaakt, verwijderd, waardoor men algemeen minder honger ondervindt na de ingreep (hormonale werking).

Lees verder: alles over maagverkleining