Buikwandchirurgie

Eén van de subspecialiteiten van Dr. Van Cauwenberge is de buikwandchirurgie.
Dr. Van Cauwenberge is eveneens lid van BSAWS (Belgian Section of Abdominal Wall Surgery) en van EHS (European Hernia Society).

Buikwandchirurgie is het domein binnen de algemene chirurgie dat zich toespitst op zgn. ‘breuken‘.

Een ‘breuk‘ wordt ook wel een ‘hernia‘ genoemd.

Een dergelijke breuk of hernia wordt meestal hersteld met een ‘netje‘, ook wel aangeduid met de term ‘mesh‘ of ‘prothese‘.

Het herstel hiervan kan gebeuren via een insnede (incisie of ‘open’ toegangsweg) of via een kijkoperatie (‘laparoscopie’).

Dr. Van Cauwenberge zal op de raadpleging nagaan welk herstel voor u het meest geschikt lijkt en zal met u de voor- en nadelen van iedere techniek overlopen.

Men onderscheidt o.a.:

LEES HIER MEER INFORMATIE OVER NAVELBREUK

navelbreuk

navelbreuk volwassen

navelbreuk operatie

LEES HIER MEER INFORMATIE OVER LITTEKENBREUK

–  Littekenbreuk: Wat is het en wat zijn de symptomen?

Littekenbreukherstel met een 'netje'

Na een vorige operatie in de buik kan u soms een zwelling krijgen ter hoogte van het litteken. Meestal is dat een littekenbreuk. Een littekenbreuk wordt best heelkundig hersteld. Dr. Van Cauwenberge is hierin gespecialiseerd en zal u professionele raad verstrekken over hoe de breuk te herstellen. Iedere patiënt is namelijk anders en vergt een aparte aanpak!

Liesbreukherstel via kijkoperatie met 'netje'

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met een liesbreuk. Dr. Van Cauwenberge opereert een liesbreuk via een kijkoperatie en hierbij wordt een netje geplaatst. De dag zelf kan u nog naar huis. Nadien heeft u slechts minimale last en het is de bedoeling dat u snel weer aan de slag kunt!