Algemene chirurgie

Welke algemeen chirurgische ingrepen voert Dr. Van Cauwenberge uit?

  • Liesbreukoperatie (via kijkoperatie/laparoscopie of open procedure)
  • Galblaasoperaties
  • Navelbreukherstel
  • Littekenbreukherstel
  • Anti-reflux operatie (Nissen-procedure)
  • Ingrepen op organen zoals maag en dundarm
  • Appendixoperatie
  • Kleine heelkunde waaronder wegname van ingegroeide teennagels, vetbolletjes, huidletseltjes (moedervlekjes, kleine tumoren, huidaanhangseltjes,…), littekencorrecties, ….
Vragen? Neem contact op!

Klik hier voor een filmpje van een galblaasverwijdering !

‘Kleine ingrepen’ worden in het ziekenhuis uitgevoerd op maandagnamiddag.

U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 050/45 25 60.

Gelieve duidelijk te vermelden dat het om een ‘kleine ingreep’ gaat en wat er dient te gebeuren.

Best ziet Dr. Van Cauwenberge u eerst eens op consultatie om alles te kunnen beoordelen.